Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że od 2 stycznia 2020 można składać wnioski na dofinansowanie zadań wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Druki wniosków dostępne są w zakładce Menu - Osoby niepełnosprawne

Jednocześnie informujemy, iż od wczoraj w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

W ramach tegorocznego projektu „Senior z inicjatywą” organizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie została zorganizowana debata oraz XV Przegląd Twórczości Artystycznej.

Hasło tegorocznego projektu brzmiało: „To co robimy – tym się chwalimy”.

Patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek oraz Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka. Działania promujące projekt oraz działalność organizacji zrzeszających seniorów w powiecie krotoszyńskim rozpoczęły się 8 września 2019 r. podczas organizowanej przez powiat krotoszyński imprezy plenerowej pn. „Powiat od kuchni” dzięki stworzeniu stoiska prezentującego dorobek artystyczny i kulinarny lokalnych seniorów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 19.07.2019 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłoszenia w celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, typ projektu nr 6 – projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera:

1. Marlena Krzyśków-Szpoper NZOZ "PSYCHE", ul. Mickiewicza 35, 63-700 Krotoszyn.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 15.07.2019 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłoszenia w celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, typ projektu nr 6 – projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera:

1. Fundacja AKME, Bogucin ul. Grzybowa nr 4, 62-006 Kobylnica.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie - zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 15.07.2019 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłoszenia o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, typ projektu nr 1 – projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą, którego zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera:

1. Fundacja AKME, Bogucin ul. Grzybowa nr 4, 62-006 Kobylnica.

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych wprowadził zmianę do realizacji programu "Aktywny Samorząd" dodając Zadanie C1 - zakup wózka o napędzie elektrycznym adresowane dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze stopniem znacznym i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
 
Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny w zakładce "Osoby Niepełnosprawne" - "Program Aktywny Samorząd"

W terminie od 1 lipca do 7 lipca 2019 roku 25 dzieci z powiatu krotoszyńskiego po raz 7. wyjechało na kolonie letnie w ramach projektu „Wakacje z Lions Club Krotoszyn”. Celem wakacyjnych wojaży była czeska miejscowość Harrachov. Przez tydzień koloniści korzystali
z uroków wakacji biorąc udział w konkursach, zajęciach sportowych, tanecznych oraz profilaktycznych. Był czas na relaks i odpoczynek, jak również poznawanie nowych miejsc. Główną atrakcją była stolica Czech- Praga. Obowiązkowo trzeba było zobaczyć królewską dzielnicę miasta- Hradczany, Pałac Królewski i francuski ogród Wallensteina. Spacer słynną Złotą Uliczką, jak i Mostem Karola wprawił wszystkich w pozytywny nastrój. Sympatycy lotnictwa swoją wiedzę na temat samolotów mogli poszerzyć w czeskim muzeum lotnictwa cywilnego i wojskowego Kbely. Kolejną atrakcją była podróż koleją z Tanvaldu do Harrachova, aby zobaczyć słynny kompleks skoczni narciarskich Čerťák. W Karkonoskim Parku Narodowym koloniści podziwiali wodospad Mumlavy, którego widok zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Z góry widokowej Ještěd dzieci oglądały panoramę pięknych Gór Izerskich. Natomiast w Libercu znalazł się czas na relaks na krytej pływalni. Czas spędzony na koloniach był bogaty w nowe doświadczenia i wiedzę na temat Czech.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie składa serdeczne podziękowania Lions Club Krotoszyn za sfinansowanie wyjazdu, współpracę, wsparcie i pomoc w organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży.

                                                                                                           Psycholog PCPR

                                                                                                          Anita Głód

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

z dnia 19 lipca 2019 roku w celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, typ projektu nr 6 – projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jest 3 sierpień 2019 r. (sobota). PCPR będzie czynne od 7.00 do 15.00.

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

z dnia 15 lipca 2019 roku w celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, typ projektu nr 6 – projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

z dnia 15 lipca 2019 roku o otwartym naborze Partnera w celu wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, typ projektu nr 1 – projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą, którego zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

              W dniu 04 czerwca 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie odbyło się spotkanie dotyczące organizacji kolonii w ramach projektu „Wakacje z Lions Club Krotoszyn”. Przedstawiciele Lions Club Krotoszyn: Grzegorz Szmolke i Jacek Zawodny, dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski, kierownik Działu Wsparcia Rodziny Renata Zych- Kordus, psycholog Anita Głód, organizator wyjazdu Grzegorz Kosmacz wraz z opiekunami dzieci omawiali program wyjazdu oraz sprawy organizacyjne. W terminie od 1 lipca 2019 r. do 7 lipca 2019 r. dzieci z powiatu krotoszyńskiego spędzą czas w Harrachowie.

Psycholog PCPR
Anita Głód

 

W dniu 23 05 2019 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, artysty Mariusza Kędzierskiego z młodzieżą LO im H. Kołłątaja w ramach projektu promocji ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim.

 

Program "AKTYWNY SAMORZĄD" Moduł I rok 2019