Aktualności

Ze względu na szerzącą się epidemię koronawirusa, wiele gabinetów stomatologicznych jest zamkniętych. Gdzie można się zgłosić w pilnych przypadkach? Polskie Towarzystwo Stomatologiczne stworzyło ogólnopolską mapę placówek, które przyjmują teraz pacjentów.

Więcej informacji w tym linku

Nowa strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

https://www.pcprkrotoszyn.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie dziękuję Pani mgr Agnieszce Garsztce i Pani dr inż.  Katarzynie Joachimiak-Lechman za zorganizowanie akcji udzielania pomocy w nauce dzieciom z rodzin zastępczych naszego powiatu.
Rodziny zastępcze chętne do skorzystania z tej formy pomocy prosimy o kontakt z koordynatorami.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich studentów chętnych  do zaangażowania się w tą Akcję do zgłaszania u Pani mgr Agnieszki Garsztki.

Akcja zdalnej pomocy w nauce dzieciom została  zainicjowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Informacja dostępna na fanpage'u Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


https://www.facebook.com/203841788285/posts/10157971238938286/

 

 

 

 

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami wychodzenia z domu tj. do/z pracy, wolontariatem w walce z koronawirusem, zakupami, wizytą u lekarza, apteki apelujemy i zachęcamy Państwa do składania wniosków w pierwszej kolejności drogą elektroniczną:

  1. Przez Epuap
  2. Przez skrzynkę podawczą: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (wnioski zeskanowane z wymaganymi załącznikami można wysłać na wskazany adres w tytule wiadomości podając nazwę programu np. przedmioty ortopedyczne, turnus rehabilitacyjny itd. – oryginały niezbędnych dokumentów będą przedkładane przez Państwa w późniejszym terminie)
  3. Przez system SOW (system obsługi wsparcia- logowanie na stronie: sow.pfron.org.pl) – dotyczy całego programu „Aktywny samorząd” oraz turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Informacje na temat zadań realizowanych
    w ramach programu „Aktywny samorząd” oraz systemu SOW mieszczą się na stronie internetowej http://pcpr.krotoszyn.pl/index.php/osoby-niepelnosprawne

Ostatecznie wnioski można wysłać drogą pocztową na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. Floriańska 10

63-700 Krotoszyn 

W kwestii wyjaśnienia zasad ubiegania się o dofinansowanie, pomocy przy uzupełnieniu wniosków i innych związanych z tematyką działu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 62 722-88-91/92 wew. 35 lub 36.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji tj. 3 kwietnia br. PCPR nie dysponuje jeszcze środkami z PFRON przeznaczonymi na realizację dofinansowań. Prosimy o pozostanie w kontakcie telefonicznym pod wskazanym numerem telefonu. Będziemy Państwa na bieżąco informować.

W sprawie skarg i zażaleń Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przyjmuje informacje pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krotoszynie z powodu pandemii koronawirusa i wprowadzonym przez rząd na terenie Polski stanu epidemii w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do odwołania będzie przeprowadzał postępowania administracyjne w celu wydania orzeczenia  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeń o wskazaniach do ulg  i uprawnień, z wyłączeniem osobistego badania osoby w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. Postępowania takie będą prowadzone  tylko  w przypadku gdy lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia. Tylko wtedy skład orzekający będzie mógł bowiem rozpoznać sprawę. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2020r., poz. 491 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020r., poz. 534.)

Zapraszamy do zapoznaniem się z informacją opracowaną na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dz. U. z 2020r., poz. 568).  dotyczącą ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zespół Interwencji Kryzysowej udziela  pomocy psychologicznej, socjalnej i pedagogicznej  jedynie w formie mailowej oraz telefonicznej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod nr telefonu (62) 722-75-30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dla osób znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie istnieje również możliwość uzyskania informacji i wsparcia w pod całodobowym telefonem interwencyjnym 602 384 357.

 

W związku z zakończeniem naboru w Module II Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” uprzejmie informujemy, iż Wnioskodawcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosku do 31.03.2020, mogą się zwrócić do Realizatorów z prośbą o przywrócenie terminu.

Zgodnie z rozdziałem I ust. 4 dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, „Realizator ma prawo podjęcia decyzji o przywróceniu wnioskodawcy określonego terminu (np. terminu złożenia wniosku lub dokumentów rozliczeniowych)”.

Dodatkowo, dokument: "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku" zawiera zapis, iż "wnioski o dofinansowanie skierowane do decyzji realizatora programu z prośbą wnioskodawcy dotyczącą przywrócenia wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku, będą weryfikowane pozytywnie pod względem formalnym, jeśli zostaną złożone do dnia 31 grudnia 2020 roku" (pkt. 26).

W tym celu proszę o kontakt telefoniczny: 62 722-88-91 wew. 35 lub 36.

Załącznik

Załącznik prośba o przywrócenie terminu

 

Wykorzystując darmowy System SOW https://sow.pfron.org.pl/ można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa, która rozszerza uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do ukończenia 18. r. ż.

Szczegóły w linku

 

 

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: