Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Banery

Portal e-PUAP, www.epuap.gov.pl/wps/portal/ 

Informacja o programie Aktywny Samorząd

Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Krotoszynie

Informacja o realizowanym projekcie Razem z Tobą będę Sobą

www.mpips.gov.pl

www.pfron.org.pl

www.ngo.pl

www.rops.poznan.pl

www.powiat-krotoszyn.pl

Gmina Krotoszyn - www.krotoszyn.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Niebieska Linia www.niebieskalinia.pl 

Superregion Kaliski OWES - www.owes.jadwiga.org/kalisz, otwierane w nowym oknie

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze, otwierane w nowym oknie

Krotoszyńskie Dęby - nominowane PCPR w Krotoszynie

W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie w dniu 23.03.2012 r. odbyła się Gala podczas, której ogłoszono wyniki konkursu Starosty Krotoszyńskiego „Krotoszyński Dąb”. Nagrodzono nominowanych i laureatów w pięciu kategoriach: nauka, kultura; działalność społeczna; działalność gospodarcza; sport oraz oświata.

W kategorii działalność społeczna nominowano m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, reprezentowane przez dyrektora Andrzeja Piotrowskiego.

Statuetkę „Krotoszyński Dąb 2011” w tej kategorii otrzymał proboszcz Krotoszyńskiej Fary, ksiądz prałat Adam Modliński.

Każdego ze zwycięzców nagrodzono płaskorzeźbą w srebrze ze złoceniami, przedstawiającą okaz dębu szypułkowego, rosnącego na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn. Natomiast zarówno laureaci jak i nominowani otrzymali oryginalny krotoszyński dąb we wczesnej fazie wzrostu.
Designed by hosting video and ketch - 2011