Osoby niepełnosprawne

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” realizowany jest w siedmiu obszarach:

- obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom  niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

- obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

- obszar D – likwidację barier transportowych,

- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

- obszar F – utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

- obszar G - finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze B, C, D wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 3 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie pokój nr 3. Szczegółowych informacji udziela Danuta Grześkowiak (tel. 62 722-88-91).

 

Wytyczne do programu (PDF, 166 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar B (PDF, 210 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar B (PDF, 303 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar C (PDF, 305 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar C (PDF, 339 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar D (PDF, 207 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar D (PDF, 347 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar E (PDF, 293 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar E (PDF, 125 KB, otwieranie w nowym oknie)

 

Aktywny Samorząd

W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku.

Program realizowany jest w następującym zakresie:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A– likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B– likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 5. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Informujemy, że wnioski dotyczące Modułu II będzie można składać w terminie od 7 do 30 marca 2016 r., natomiast nabór wniosków dotyczących Modułu I rozpocznie się w kwietniu 2016r. O dokładnym terminie poinformujemy wkrótce.

Szczegółowych informacji udzielają Danuta Grześkowiak, Edyta Kmiecik, Paweł Augustyniak, tel. (62) 722-88-91, pokój nr 3.

Wnioski można też pobrać ze strony www.pcpr.krotoszyn.pl (załączone poniżej).

Wnioski można  składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1, pokój nr 3 w godzinach 7.00-15.00.

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek - pobierz (PDF, 742 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o wysokości dochodu - pobierz (PDF, 404 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o miejscu zamieszkania - pobierz (PDF, 309 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o ilości semestrów - pobierz (PDF, 439 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON na ten sam cel - pobierz (PDF, 168 KB, otwieranie w nowym oknie)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz (PDF, 318 KB, otwieranie w nowym oknie)

Zaświadczenie z uczelni - pobierz (PDF, 272 KB, otwieranie w nowym oknie)

Zaświadczenie o zatrudnieniu - pobierz (PDF, 468 KB, otwieranie w nowym oknie)

 

 

Formy dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej

Wnioski do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie - likwidacja barier architektonicznych i technicznych (PDF, 235 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - likwidacja barier w komunikowaniu się (PDF, 236 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PDF, 229 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - turnus rehabilitacyjny (PDF, 360 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego (PDF, 225 KB, otwieranie w nowym oknie)

 

Wnioski do pobrania dla stowarzyszeń:

Wniosek o dofinansowanie - sport, kultura, turystyka i rekreacja (PDF, 62,9 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek o dofinansowanie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla stowarzyszeń (PDF, 110 KB, otwieranie w nowym oknie)